Oferta

KSIĘGOWOŚĆ

– pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej
– prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
– prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
– wykonywanie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
– prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
– rozliczenia z ZUS właścicieli firmy
– rozliczanie dotacji Urząd Pracy, UE
– sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS

KADRY I PŁACE

– prowadzenie akt osobowych pracowników
– sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia (umów, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy, itp.)
– sporządzanie umów cywilnoprawnych i ich rozliczanie
– wsparcie w uzyskaniu pozwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich rozliczanie
– prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych
– naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac
– sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych
– sporządzanie informacji podatkowych m.in. PIT-11, PIT-4, PIT-8AR, IFT-1R
– wsparcie w uzyskaniu refundacji z Urzędu Pracy oraz ich bieżący monitoring
– monitorowanie terminów związanych z upływem ważności zawartych umów, badań lekarskich, szkoleń BHP
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
– wspieranie w trakcie kontroli przeprowadzonych przez ZUS oraz PIP